Přihláška on-line

Prosíme o pečlivé vyplnění pravdivých údajů ve formuláři. Üdaje označené hvězdičkou ( * ) jsou poviné!! Předvyplněný text u "čísla pasu" smažte a vyplňte číslem pasu, pokud jej znáte, jinak číslo pasu dítěte je možné zaslat dodatečně na kontakt,nebo nahlásit telefonicky). Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko Odeslat.

Nedílnou součástí závazné přihlášky jsou " Všeobecné podmínky " dětského prázdninového pobytu u moře.

Prázdninový pobyt u moře v roce 2020 zrušen !!!...info zde

Fill out my online form.

Vyplněním údajů a kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasím se zpracováním, shromažďováním, uchováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne udělení souhlasu.

Storno podmínky:  základní stornovací poplatek 500,- Kč/osobu,dále:
60-30 dnů před odjezdem 30% z celkové ceny zájezdu dle věku
29-20 dnů před odjezdem 50% z celkové ceny zájezdu dle věku
19-10 dnů před odjezdem 75% z celkové ceny zájezdu dle věku
9-0 dnů před odjezdem 100% z celkové ceny zájezdu dle věku
vážná nemoc nebo úraz přihlášeného účastníka (nutno doložit lékařskou zprávou-potvrzením) 500,-Kč hradí se základní stornovací poplatek
v případě zajištění náhradníka účastníkem 0 storno poplatky se neplatí

 

 "Všeobecné podmínky" dětského prázdninového pobytu u moře